Migrace

Svět je v pohybu, migrace je příležitost i existenční nutnost k nalezení jednoty a její uplatňování při zachování naší národní evropské rozdílnosti a unikátnosti.

Míra plodnosti


Míra plodnosti, demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu

Nedostatek vody


Průměrný počet spotřebitelů vody v procentech v jednotlivých zemích,kteří jsou vystaveni základnímu nedostatku vody

Připojení online ve světě


Data jsou zobrazována za použití hexagonálního kartogramu. V tomto kartogramu, velikost každé země je vypracována na základě absolutního počtu jejích uživatelů internetu.

1. největší migrační vlny teprve přijdou

 Populace Afriky se v příštích desetiletích zdvojnásobí. Přijdou lidé prchající před hladem, bídou a násilím, protože pro sebe a své rodiny nevidí ve svých zemích budoucnost.

2. současné stěžejní příčiny migrace

- populační explose
- záchrana života před konflikty náboženskými, národnostními, etnickými či politickými
- ekonomické důvody
- urychlování změn klimatu a z toho vyplývající
- nedostatek vody
- ztráta perspektivy života na daném území

3. vlivy na rychlost nárůstu počtu migrantů ze Světa

– globální a všeobecně dostupný přístup k informacím (cca 50% obyvatel světa)
- manipulace s migranty za účelem zisku ze strany převaděčů
- ekonomický prospěch z migrace některých států či zájmových skupin

Výše uvedená fakta jsou všeobecně známa a poměrně snadno doložitelná. Dokládají skutečnost, že prudce stoupající úroveň migrace obyvatel je a bude jevem trvalým, který bude ovlivňovat témeř veškeré obyvatelstvo světa.


Jak bylo uvedeno a doloženo migrace není věc jednorázová. Je ji tedy nutno řešit se značným výhledem do budoucna.
Před řešením globálních výzev, jako součásti přirozeného běhu dějin lidstva, třeba populační exploze, migrace či nedostatku vody, je nezbytné a existenčně neodkladné vyřešit naše evropské problémy. EU v současné podobě a za současného vedení je byrokratický neakceschopný moloch utápějící se v poklidu nedotknutelnosti, bez náznaku sebereflexe. To vše v bezbřehém finančním a existenčním luxusu celé její byrokracie.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>