Migrace

Míra plodnosti


Míra plodnosti, demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu

Nedostatek vody


Průměrný počet spotřebitelů vody v procentech v jednotlivých zemích,
kteří jsou vystaveni základnímu nedostatku vody

Připojení online ve světě


Data jsou zobrazována za použití hexagonálního kartogramu.
V tomto kartogramu, velikost každé země je vypracována na základě absolutního počtu
jejích uživatelů internetu. Každý malý hexagon tvoří asi půl milionu lidí online.
Země s menším počtem uživatelů internetu se v kartogramu nezobrazují.
Tmavší odstíny znamenají vyšší rychlosti přístupu k internetu mezi obyvatelstvem.

1. migrace byla vždy přítomna v dějinách lidstva

2. současné stěžejní příčiny migrace

- populační explose
- záchrana života před konflikty náboženskými,
   národnostními,
etnickými či politickými
- ekonomické důvody
- urychlování změn klimatu a z toho vyplývající
    - nedostatek vody
    – hrozba hladomoru
    – ztráta perspektivy života na daném území

3. vlivy na rychlost nárůstu počtu migrantů – vně Evropy

– globální a všeobecně dostupný přístup k
    informacím přístup k internetu v roce
    2015 3.2 mld. lidí (cca 50% obyvatel světa)
– celosvětově stoupající export vojenského materiálu
    včetně krizových oblastí
   částky jsou uvedeny v miliardách Kč
Období ČR Svět
rok 2014 11.8 1820
rok 2015 14.5 2270
– manipulace s vědomím potencionálních migrantů
  ze strany převaděčů
- ekonomický prospěch z migrace některých států
   či zájmových skupin

Výše uvedená fakta jsou všeobecně známa a poměrně snadno doložitelná. Dokládají
skutečnost, že prudce stoupající úroveň migrace obyvatel je a bude jevem trvalým, který bude ovlivňovat témeř veškeré obyvatelstvo světa.


Východiska možného řešení.

 1. EU a tím i Evropa je na rozcestí. Evropa nemůže být postavena bez silného vládnutí a vizionářského vedení a to jsou dvě skutečnosti, které zoufale chybí v současné době. Občané zemí EU nerozumějí tomu, o co unie usiluje. Nalezení cesty bude znamenat stanovení a definování společného akceschopného hlasu EU minimálně v oblastech hospodářských, bezpečnosti a obrany.
  Současně s tím výrazně omezit možnost regulací mimo stanovené oblasti. Jako jednu z hlavních priorit stanovit podporu národních tradic, dovedností a specifických zvyklostí jednotlivých členů EU. Je zřejmé, a většina občanům EU si to jistě uvědomí, že pro zachování a rozvoj národních specifik je naprosto nezbytné vystupovat jednotně v oblastech rozhodných pro rozvoj a stabilitu nejen EU, ale celé Evropy.

  Dále není možné ani prozíravé zatahovat NATO, jako globální obranné společenství, potažmo USA a jeho daňové poplatníky do záležitostí týkající se prioritně EU.
  Je tedy nezbytné ustanovení armády EU pro ochranu strategických cílů, investic a zájmů EU mimo její území.

 2. Navrhnout a představit plán na obnovu a rozvoj území postižených vojenskými konflikty, nedostatkem vodních zdrojů, eventuálně dalších příčin migrace . V souvislosti s rozvojem postižených oblastí řešit dostatek levné a ekologické energie ( větrné, solární, přílivové elektrárny, palivové články, atomové elektrárny na bázi thoria, atd.). Tyto energetické zdroje primárně použít na odsolování a rozvod vody. V perspektivě tyto plány umožní zaměstnat značné množství lidí mimo EU a přispějí rovněž k rozvoji ekonomiky evropských zemí.

 3. Evropské námořní hranice nelze za současného právního a morálního statutu Evropy
  ochránit před migrací a nelze prakticky realizovat jejich nepropustnost. Na základě tohoto faktu nutno zřídit, provozovat a financovat migrační střediska. To vše nejen na území Evropy, ale v souladu s projektem na obnovu a rozvoj oblastí a států vně unie i mimo ni. V specifických případech bude zodpovědnost za chod předmětných středisek svěřena evropské armádě. Tím získají jednotlivé státy EU dostatek času na posouzení práva na azyl jednotlivých migrantů a jejich alokaci. Přednostně stanovit závazné postupy při udělování azylu, relokaci migrantů a sankce za jejich porušení. Do podmínek poskytnutí dočasného azylu zahrnou povinnost účasti v realizaci plánu EU na obnovu a rozvoj mimo území EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>